Head Tour

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ติดต่อสอบถาม : 086-2855724


ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบิน
SPONSOR

---------------------------------------
บริการข้อมูลออนไลน์
---------------------------------------


---------------------------------------


---------------------------------------QR-CODE
QRCode
www.hatyaiSmiletour.com

 
  โปรโมชั่น!! แพคเกจทัวร์ช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์

โปรแกรมเก็นติ้ง-ปุตราจาย่า-กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมหาดใหญ่ -โยโฮบารูห์ -สิงคโปร์-กัวลาลัมเปอร์-หาดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 086-2855724, 083-6517748, 088-7566771
 
 

Package 58-A1
เก็นติ้ง-กัวลา-คาเมร่อน 3วัน2คืน
นำท่านสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ หรือบรรยากาศ First World Plaza เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ จากนั้นเดินเที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นาชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka จากนั้นเดินทางต่อ...เพื่อมุ่งหน้าสู่คาเมร่อน ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 4,500 ฟิต หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวน Cactus ท่านเป็นสวนผสมท่านสามารถชม สวนสตรอเบอร์รี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Package 58-A2
ปีนัง 2 วัน 1 คืน เรือสตาร์ครู๊ส
นำท่านชมวัดพม่า(วัดดามิการาม) และวัดเต่า ซึ่งเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง หลังจากนั้นเดินทางถึงท่าเรือ Star cruise (Suppersareeba) จากนั้นให้ท่านได้ชมบรรยากาศของเกาะปีนังยามราตรี ณ บนดาดฟ้าเรือ ชั้นที่ 10 หรือสนุกกับการเสี่ยงโชคกับคาสิโนระดับอินเตอร์ จากนั้นเตรียมตัวอาลาเรือ Star cruise ....ชมป้อมปืนคอนเวอร์นิสของอังกฤษ หาดปีนัง ชมบ้านเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบโปรตุกิส ชมสัญลักษณ์ของเกาะปีนัง(ลูกหมากผ่าซีก) จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีดิ้วตี้ฟรี จังโหลน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียด
Package 58-A3
ลังกาวี 2 วัน 1 คืน
มุ่งหน้าสู่ CABLE CAR กระเช้าลอยฟ้าเทคโนโลยีใหม่ ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา GUNUANG MATCINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สุสานพระนางมัสสุรีย์ พระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งเกาะลังกาวี และชมโรงงาน ผ้าบาติก และ กรรมวิธีการผลิต ชมหาดทรายดา จากนั้นนำคณะเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย และเดินทางไปตลาดกั๊วะ ..สินค้าปลอดภาษี นานาชนิด อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เหล้า บุหรี่ ไวน์ สุดท้ายนาคณะเดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูปคู่กับ “ดาตารันลัง” นกอินทรีย์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก พร้อมลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับสู่ท่าเรือตามะลังจังหวัดสตูล
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Package 58-A4
หาดใหญ่ - โยโฮ บารูห์ - สิงคโปร์ - เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน
นำท่านมุ่งหน้าสู่โยโฮ บารูห์ รัฐทางตอนใต้สุดของประเทศมาเลเซีย ข้ามไปยัง Universal Studio Singapore ซึ่งเป็นสถานที่ครอบครองความเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด นำท่านชมการแสดง Lake of Dream เป็นการแสดงเต้นราเปี่ยมสีสันด้วยแสงไฟ น้า และดอกไม้ไฟ หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าสู่เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ หรือเดินชมบรรยากาศที่ First World Plaza แหล่งบันเทิง สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Package 58-A5
Summer Course Malaysia - Singapore 12 วัน 11 คืน
เดินทางถึงเกาะปีนัง “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนังเชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดในปีนัง นำท่านสู่ จอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 ไปพร้อมกับโปรแกรมทัศนศึกษาดูงานตามที่กำหนด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อเพื่อเข้าประเทศสิงคโปร์ โดยผ่านด่านวู๊ดแลนด์ นำท่านไปยัง ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว หลังจากนั้นชมการแสดง Wonder Full Show การแสดง Light and Water Show แสง และ สายน้ำ วันถัดไปนำท่านสู่ Universal Studio Singapore ซึ่งเป็นสถานที่ครอบครองความเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเดินทางไปเที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งเดินทางสู่เขาเก็นติ้งถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า (SKY WAY)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Package 58-A6
สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (บินเครื่อง)
เหิรฟ้าสู่ท่าอากาศยาน ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia นำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Universal Studio Singapore ซึ่งเป็นสถานที่ครอบครองความเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำคณะชมการแสดง น้ำพุดนตรี (Wing Of time ) และศูนย์วิทยาศาสตร์สิงคโปร์ ( Singapore Science Center) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ชมอาคารแอสแพนแนล หรือ โรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ มี "น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง" หรือ Fountain of Wealth น้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวหิน
Package 58-A7
ทัวร์หัวหิน 3 วัน 2 คืน
นำท่านสู่ “เพลินวาน” เพลินวานมีลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุคที่มีชีวิต นำท่านสักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ ณ วัดห้วยมงคล เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเก็บภาพความประทับใจ หลังจากนั้นเดินทางถึงตลาดน้าหัวหินสามพันนาม ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทับใต้ นำทุกท่านเที่ยวชม Swiss Sheep Farm (ฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี) หลังจากนั้นเดินทางไปยังตลาดจั๊กจั่น สินค้างานศิลปะ วันถัดไปเดินทางไปยัง พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง สร้างด้วยไม้สักทอง พร้อมอิสระในการเก็บภาพความประทับใจ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลีเป๊ะ
Package 58-A8
หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอันดามันสู่เกาะตะรุเตา “ตะรุเตา” จากนั้นนาท่านลงเรือเพื่อเที่ยวชมความงามใต้ท้องทะเล อันสวยงาม เกาะหินงาม จากนั้นนาคณะชมปะการังเจ็ดสี บริเวณร่องน้้าจาบัง ซึ่งเป็นจุดที่มีปะการังสวยที่สุดของทะเลอันดามันปะการังใต้น้า หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่แหลมราวี ชมชายหาดที่ธรรมชาติได้สรรมาให้คู่กับชายฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวสามารถให้คณะดูปะการังน้าตื้น ณ จุดดังกล่าวได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

[468]
 
โดย : (admin) 2015-10-03 04:58
 
[1382]
 
โดย : (s-phet) 2015-03-24 00:21
 
[1669]
 
โดย : (ิbig_boy) 2014-10-18 06:14
 
[1845]
 
โดย : (admin) 2014-10-15 02:28
 
[1798]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 05:07
 
[1772]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 05:04
 
[1675]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 05:01
 
[1468]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 04:57
 
[1851]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 04:53
 
[1447]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 04:51
 
[1778]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 04:48
 
[1589]
 
โดย : (admin) 2014-09-26 04:30
 
[1600]
 
โดย : (noctiz11) 2014-09-23 09:56
 
[1780]
 
โดย : (admin) 2014-07-21 02:42
 
[2500]
 
โดย : (admin) 2014-07-14 11:13
 


ADD >> หาดใหญ่ สมายล์ ทัวร์ บริการจำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน ราคาประหยัด! ติดต่อฝ่ายขาย 074-221574

ADD >> ค้นหาห้องพักทั่วทุกมุมโลกด้วย อาโกด้า AGODA.COM (แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่พัก)

ADD >> By กูเกิล Google


 

 

  Foot | หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | แพคเกจทัวร์ | บรรยากาศท่องเที่ยว | สั่งซื้อแพคเกจ | VDO ท่องเที่ยว | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด |
Foot
เที่ยวสนุก สุดประทับใจ ไปกับหาดใหญ่ สมายล์ ทัวร์
 
 
| ที่ตั้ง 48/122 ถ.ผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
| Tel. 0-7422-1574-5 Fax. 0-7422-3817 | Mobile 086-2855724, 083-6517748, 088-7566771   E-Mail : hatyaismiletour@gmail.com
© Copy right 2014 HatyaiSmileTour.Com All right reserved.